Mycket att tänka på som leverantör

Om man är en e-handel är det viktigt att ens företag når ut till kunden med rätt information. Det kan handla om leveransvillkor till betalningssätt, till lagerstatus till returpolicy. Det som absolut kan behöva komma ut till kunden direkt efter en beställning är gjord är en lista på produkt och det avtal som nu gäller mellan er och kund.

För att bäst nå kunder med denna information bör man som företag använda sig av Pricat. Pricat är en pris och artikellista som integreras med företagets huvudsystem. Listan skickas som en PDF via mejl direkt till kund efter bekräftat köp.

Vilket mer system som företaget bör investera i beror på vad de är ute efter, i nuläget och i framtiden.

En stor uppmaning är att företaget redan från start analyserar och planerar för framtida behov. Hur ser framtiden ut när det kommer till sortiment och omfattning.

Frågan man bör ställa sig är egentligen inte om man behöver e-handelsintegration, det är ett givet ja. Frågan bör istället vara hur man, på bästa sätt och med vilken partner, tar fram en e-handelsintegration som fungerar i många år framåt, där man inte är låst och där systemet håller sig flexibelt till framtida behov